Search

Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinto on suoritettava enintään kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana. Tutkinnon suorittaminen katsotaan aloitetuksi, kun ilmoittaudut ensimmäisen kerran tutkinnon kokeeseen. Ylioppilastodistuksen saa, kun yo-tutkinto on hyväksytysti suoritettu edellyttäen, että saat myös lukion päättötodistuksen.

Jokaisen kokelaan on kirjoitettava vähintään viisi koetta.

Kaikille pakollinen koe
äidinkieli

Vähintään kolme koetta seuraavista:
matematiikka *
vieras kieli *
toinen kotimainen kieli *
reaaliaineen koe

Kokelas voi itse valita, minkä viidennen kokeen suorittaa.

Tähdellä (*) merkityissä aineissa on valittavana vaativuudeltaan kahden tason kokeet, pitkä oppimäärä tai lyhyt oppimäärä, ruotsissa keskipitkä oppimäärä. Yhdessä aineista sinun on suoritettava pitkän oppimäärän koe. Yhdellä kerralla saat kirjoittaa samasta aineesta vain yhden tason kokeen.

Reaalikokeilla on kaksi koepäivää

Ensimmäisen koepäivän kokeet:

 • psykologia
 • filosofia
 • historia
 • fysiikka 
 • biologia

Toisen koepäivän kokeet:

 • uskonto
 • elämänkatsomustieto
 • yhteiskuntaoppi
 • kemia
 • maantiede
 • terveystieto

Yhtenä päivänä voi osallistua vain yhden reaaliaineen kokeeseen. Siten yhdellä tutkintokerralla voi suorittaa enintään kaksi reaaliaineen koetta. Mikäli haluat kirjoittaa kaksi ainetta, jotka ovat samana päivänä, tulee aineet hajauttaa eri tutkintokerroille, esim. toinen syksyllä ja toinen keväällä.

Osallistumisoikeus tutkintoon

Ylioppilastutkinnon voi aloittaa, kun olet opiskellut koeaineen pakolliset opinnot. Vieraassa kielessä, jossa ei ole pakollisia opintoja, vaadittu minimimäärä on 6 opintopistettä.

Pakollisten opintojen tulee olla suoritettuina kevään kirjoittajalla kolmannen jakson loppuun mennessä. Syksyllä kirjoittavilla pakollisten opintojen pitäisi olla tehtynä edellisenä keväänä toukokuun loppuun mennessä.

Ilmoittautuminen ylioppilaskirjoituksiin

Kevään kirjoituksiin on ilmoittauduttava viimeistään edellisen vuoden joulukuun 1. päivänä. Syksyn tutkintoon ilmoittaudutaan viimeistään kesäkuun 5. päivänä. Ilmoittautuminen tehdään koulun toimistosihteerille. Ilmoittautuminen on sitova.

YO-kokeen uusiminen

Tutkinnon ollessa kesken hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa välittömästi seuraavan kolmen tutkintokerran aikana. Hyväksyttyä koetta voi uusia rajoituksetta. Voimaan jää parempi arvosana.

Kompensaatio

Kokelas voi suorittaa ylioppilastutkinnon hyväksytysti, vaikka hän saisi pakollisesta kokeesta hylätyn arvosanan. Lautakunta voi hylätyn pakollisen kokeen tilanteessa myöntää kompensaatiopisteitä sen mukaan, mitkä arvosanat kokelas on saanut muista kokeistaan.

Hylätyt suoritukset on jaettu eri oppiaineissa tason mukaan neljään luokkaan, joista käytetään merkintöjä i+, i, i- ja i=.

Kokelaan kustakin hyväksytystä kokeesta saamasta arvosanasta annetaan kompensaatiopisteitä seuraavasti:

 • laudatur 7 pistettä,
 • eximia cum laude approbatur 6 pistettä,
 • magna cum laude approbatur 5 pistettä,
 • cum laude approbatur 4 pistettä,
 • lubenter approbatur 3 pistettä ja
 • approbatur 2 pistettä.

Kokelaan saamat kompensaatiopisteet lasketaan yhteen, jolloin 12 pistettä kompensoi hylätyn arvosanan, jos se on i+, 14 pistettä kompensoi i:n, 16 pistettä kompensoi i-:n ja 18 pistettä kompensoi i=:n.

YO-tutkinnon täydentäminen

Tutkintoa saa myöhemmin täydentää suorittamalla joko uuden kokeen tai eritasoisen kokeen jo suoritetusta aineesta. Tutkinnon täydennys tapahtuu vasta, kun tutkinto on saatu hyväksytysti suoritettua.

Digitaaliset ylioppilaskirjoitukset

Ylioppilaskokeessa opiskelija käyttää koulun tietokonetta, joka käynnistetään USB-tikulla Abitti-käyttöjärjestelmään. Opintojen aikana kurssikokeita tehdään tällä samalla käyttöjärjestelmällä, jolloin sen käyttö tulee tutuksi. Käyttöjärjestelmää kehitetään koko ajan ylioppilastutkintolautakunnan toimesta ja siihen tulee uusia ominaisuuksia. Voit itse ladata tämän käyttöjärjestelmän ja lukea muutenkin lisää sähköisistä ylioppilaskokeista osoitteista www.ylioppilastutkinto.fi, www.digabi.fi ja www.abitti.fi.

YO-kirjoitusten merkitys yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa

Suurin osa opiskelijoista valitaan opiskelemaan ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin ylioppilaskirjoitusten perusteella. Ammattikorkeakoulujen pisteytysmallit sekä lisätietoa todistusvalinnasta löydät ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta. Yliopistojen todistusvalinnan pisteytykset löydät opintopolku.fi-sivustolta. 

Tämä sivusto käyttää evästeitä

Hyväksymällä evästeiden käytön, varmistat parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen.