Yrittäjyyslinjan kurssit

Etsimme yrittäjyyslinjalle nuoria, jotka haluavat teoreettisten lukio-opintojen lisäksi opiskella asioita käytännön tasolla.

 

Yrittäjyyslinjalla opiskelemasi teoriatieto kytkeytyy käytäntöön ja oman tekemisen kautta lukio-opinnoistasi muodostuu monipuolinen ja oman näköisesi kokonaisuus. Luovuus ja innovatiivisuus ovat avaimia tulevaisuuden työelämässä menestymiseen. Yrittäjyyslinjalla nämä ominaisuudet puhkeavat kukkaan! Yrittäjyysopintojen aikana teet elämäsi diilejä koulumme yhteistyöyritysten, yhteisöjen ja jatko-opintopaikkojen kanssa. Lukio-opintojesi avulla saat ns. jalkaa oven väliin ja voit varmistaa itsellesi vaikka kesätyöpaikan!

Yrittäjyyslinjan käytyäsi sinulla on myös ainutlaatuiset valmiudet perustaa oma yritys. Osaat tehdä liiketoimintasuunnitelman ja pohtia kriittisesti sitä, mitä vaaditaan menestyvältä liiketoiminnalta. Yrityshautomossa saat palautetta omista ideoistasi ja voit kehittää niitä yhteistyössä muiden opiskelijoiden, työelämän edustajien sekä ohjaavien opettajien kanssa. Nähtäväksi jää tuleeko sinusta seuraava Mark Zuckerberg tai Super Cellin toimitusjohtaja?

 

Alla voit tutustua tarkemmin yrittäjyyskursseihimme.

 

TO01/YR01 Monitieteinen ajattelu/Aktiivinen nuori – yrittäjyys asenteena

 Sisällöt:

 • yrittäjyys ajattelu- ja toimintatapana

 • yrittäjä vs työntekijä

 • yrittämisen edellytyksiä ja toimintamuotoja

 • uteliaisuus idean synnyttäjänä

 • innovaatiot tulevaisuuden työelämässä

 

Kurssin aikana opiskelijat kehittävät kriittistä ja luovaa ajatteluaan itsenäisesti ja yhteistoiminnassa muiden kanssa. Kurssi tarjoaa tilaisuuksia yrittäjyyden ja yrittämisen ymmärtämiseen laaja-alaisesti ja oppiainerajat ylittävästi. Sisäisen yrittäjyyden kautta opiskelija pääsee käyttämään ja kehittämään mm. yhteiskuntaopin, talousmatematiikan sekä kotitalouden kursseilla oppimiaan taitoja. Opiskelija perehtyy tulevaisuuden työelämän haasteisiin ja ymmärtää yrittäjyyden ja innovaatioiden keskeisen aseman yhteiskunnan menestymisen kannalta.

 

YR02 Asiakas aina oikeassa?

Sisällöt:

 • asiakastyypit ja asiakaskunta

 • erilaiset toimintakulttuurit ja -ympäristöt

 • asiakaspalvelun laatu ja kehittäminen

 • vuorovaikutustaidot

 

Opiskelija ymmärtää asiakaskunnan ja asiakkaiden merkityksen yrityksen kannalta. Opiskelija perehtyy hyvään asiakaspalveluun käytännön kautta. Oleellinen osa kurssia on harjoittelujakso, jossa opiskelija toimii asiakaspalvelutehtävissä todellisissa palvelutilanteissa.

 

YR03 Tuumasta toimeen – projektikurssi

 Sisällöt:

 • opiskelijan toteuttama projekti

 • projektityön vaiheet ja eteneminen

 • yrittäjyys todellisessa ympäristössä

 • projektin arviointi – mitä jäi käteen?

 

Opiskelija osallistuu erikseen päätettävään projektiin, jonka toteuttamisessa ja toteutumisessa opiskelijalla on merkittävä rooli ja vastuu. Opiskelija laajentaa käsitystään projektityöstä sekä vastuun kantamisesta päämäärän saavuttamiseksi.

 

YR04 Visiosta yritykseksi

Sisällöt:

 • liikeidea

 • yritysmuodot

 • liiketoimintasuunnitelma

 • luvat, rekisteröinti, patenttioikeudet, yritystuet

 • kirjanpito ja tilinpäätökset

 

Kurssilla opiskelija saa perustiedot oman yrityksen perustamiseen. Kurssin aikana tehdään harjoitustehtäviä ja tutustutaan yrittämistä koskevaan lainsäädäntöön. Opiskelija oppii tarkastelemaan yrityksen kannattavuutta ja tekemään yritystä koskevia laskelmia. Käytännön osuus suoritetaan yrityshautomossa.

 

YR05 Ideasta myyntihitiksi

Sisällöt:

 • tuotteistaminen

 • brändäys

 • markkinointi

 

Kurssilla hiotaan yrityskuvaa asiakaskuntaa vastaavaksi. Innovoidaan ja kehitetään yrityksen tuotteita asiakkaiden tarpeita vastaaviksi. Kurssilla opiskelija saa käytännön vinkkejä oman yrityksen brändäämiseen yrityshautomon kautta. Opiskelijat laativat markkinointi- ja viestintäsuunnitelman omalle yritykselleen sekä alkavat toteuttaa suunnitelman mukaista markkinointia.

 

YR06 Yrityshautomo

Yrityshautomossa opiskelija soveltaa yrittäjyysopintojensa aikana oppimiaan tietoja ja taitoja. Opiskelija oppii tarkastelemaan realistisesti sekä omia että muiden ideoita ja suunnitelmia. Yrityshautomossa opiskelija saa palautetta opiskelijoilta, ohjaavilta opettajilta sekä työelämän asiantuntijoilta.

 

YR07 Näin käytännössä

Kurssin aikana opiskelija saa käytännön kokemusta työelämästä yrittäjän näkökulmasta. Kurssiin sisältyy päivä yrittäjän kanssa. Opiskelijan oma aktiivinen toiminta, yhteistyösopimukset yritysten kanssa (diilit) tai oma työkokemus yrittäjänä, on keskeinen osa kurssin suorittamista.

 

YR08 Nuori johtaja

Sisällöt:

 • hyvä johtajuus

 • erilaiset johtamistyylit ja -mallit

 • verkostoitumistaidot

 • johtajana kasvaminen

 

Kurssin aikana opiskelija tutustuu hyvään johtajuuteen innostavien esimerkkien kautta. Kurssilla vierailee johtajia yritysmaailman huipulta. Opiskelija perehtyy erilaisiin tapoihin johtaa ja kehittää omaa johtajuuttaan.

 

YR09 My case

Kurssin aikana opiskelija kokoaa portfolion yrittäjyyslinjan opinnoistaan. Portfoliossa on kuvattu opiskelijan my case -yrityksen tarina (liikeidea, liiketoimintasuunnitelma, markkinointisuunnitelma). Kurssin arvioinnissa tarkastellaan opiskelijan liikeideaa ja sitä, miten hyvin liikeidea on esitetty ja mallinnettu.